Beeld

In het beeldloket kan je je ogen de kost geven. Onder kaarten vind je voorbeelden van tientallen dialectkaarten die je tonen hoe woorden, klanken en taalstructuren van gebied tot gebied verschillen of net overeenkomen. Je ontdekt hier bovendien tal van filmpjes over verschillende taalvariëteiten: dialect, tussentaal, jongerentaal, etnisch Nederlands, Nederlands in de wereld,….