Afrikaans

In het meest zuidelijke land van Afrika, Zuid-Afrika, wordt een taal gesproken die erg goed op het Nederlands lijkt: Afrikaans.Het Afrikaans is een dochtertaal van het Nederlands en daarom dus nauw verwant met onze taal, maar vergis je niet: Afrikaans is geen ‘soort Nederlands’ maar een eigen, aparte taal.

Het Afrikaans is niet de enige taal van Zuid-Afrika. Van de 11 officiële talen die er gesproken worden, is het Afrikaans de derde grootste (13,5%) na het Zoeloe (22,7%) en het Xhosa (16,0%). De taal wordt over heel het land gesproken (niet alleen als moedertaal maar ook als tweede of derde taal), met als geografische zwaartepunten de Westkaap, de (dunbevolkte) Noordkaap en Gauteng.

Om een indruk te krijgen van hoe het Standaardafrikaans precies klinkt, kan je best eens enkele nieuwsberichten uit Zuid-Afrika beluisteren. Je zal merken dat je de berichten vrij goed verstaat, maar dat er toch heel wat verschillen in uitspraak, grammatica en woordenschat bestaan tussen het Afrikaans en het Nederlands!

Meer over het Afrikaans