Antwerps

De Antwerpse groep de Strangers maakte zich in de jaren 60, 70 en 80 enorm populair met het uitbrengen van humoristische teksten, in het Antwerps dialect, op de melodieën van bekende hits. In K’em geblet nemen ze J’ai pleuré van Claudia Sylva onder handen en steken ze de hit in een Antwerps jasje. Buiten de titel en slagzin k’em geblet staat de tekst van de Strangers volledig los van het origineel.

In deze video hoor je heel wat typische Brabantse klankkenmerken zoals:

  • De tweeklanken ei en ui (oorspronkelijk uit de Middelnederlandse lange ie en uu) worden in het Brabants erg open gerealiseerd: moanen (‘mijnen’), kloan (‘klein’), vooroat (‘vooruit’), ajoan (‘ajuin’)
  • De i en de u worden uitgesproken als ie en uu: tuusen (‘tussen’)
  • De lange aaverdonkert‘: noam (‘naam’)
  • De lange oo klinkt meestal als oeë of als eu: veur (‘voor’), oeëgen (‘ogen’), roeëd (‘rood’)
  • De lange ee wordt meestal als ieë gerealiseerd: kieër (‘keer’), mieër (‘meer’), zieër (‘zeer’)
  • Bepaalde klanken vallen in het Brabants weg. Zo wordt ook de eind-n weggelaten bij infinitieven en meervouden: snoaë (‘snijden’), plasse (‘plassen’)

Meer over het Brabants