BN en NN

Het Nederlands is een pluricentrische taal. Dat wil zeggen dat er verschillende gebieden/landen zijn waarin de taal gesproken wordt, met elk een eigen norm. Het Nederlands is de officiële taal van Vlaanderen, Nederland, Suriname en (naast andere talen) ook van de voormalige Nederlandse Antillen.

In elk van die gebieden klinkt onze taal anders. We spreken niet over drie verschillende talen, maar wel over drie variëteiten van het Nederlands: Het Nederlands Nederlands (NN), het Belgisch Nederlands (BN) en het Surinaams Nederlands (SN). 

In het programma Café de Buren van Wereldomroep gaat een Vlaamse reporter de straat op in Nederland (video 1) en spreekt een Nederlandse reporter de Vlaamse man in de straat aan (video 2). Al gauw blijkt dat we in beide landen niet altijd dezelfde woorden gebruiken.

 

Meer over BN en NN