Johan Taeldeman over tussentaal

Tussentaal is de benaming voor de algemene, informele omgangstaal in Vlaanderen. Deze vorm van taalgebruik wijkt af van het ‘Algemeen Nederlands’ omdat hij ook niet-standaardtalige elementen bevat (ge, boekske,…), maar is ook geen dialect omdat echte dialectwoorden en dialectklanken (errebeeszieëre,…) achterwege blijven. Het is een informele taalvorm die gesitueerd kan worden tussen de dialecten/regiolecten en de standaardtaal.

In het programma Phara op Canvas (2009) zet professor emeritus Johan Taeldeman zijn standpunt over tussentaal uiteen.

Meer over tussentaal