Jongerentaal

Typisch voor jongeren is dat ze graag experimenteren met allerlei zaken. Met hun taalgebruik is het niet anders: ze gebruiken woorden en uitdrukkingen uit andere talen, verzinnen zelf nieuwe woorden, gebruiken bestaande woorden in een andere betekenis, experimenteren met verschillende accenten,… Dat heeft tot gevolg dat jongeren vaak woorden of uitdrukkingen gebruiken die in de taal van volwassenen zelden of niet voorkomen. Dat taalgebruik wordt ook wel ‘jongerentaal’ genoemd. Jongerentaal is een verzamelnaam voor het ‘afwijkende’ taalgebruik van jongeren. Hoe dat taalgebruik precies afwijkt, heeft onder meer te maken met de etnische samenstelling van de groep en de woonplaats van de jongeren.

In deze video van het VRT-programma Alles kan beter wordt al snel duidelijk hoe vluchtig jongerentaal is. De video dateert uit het einde van de jaren negentig, maar een heleboel ‘jongerenwoorden’ van toen zijn ondertussen alweer ‘uit de mode’.

Meer over jongerentaal