Nederlands in Suriname

De Nederlandse Taalunie maakte in 2013 deze korte documentaire over het Nederlands in Surinaamse scholen.

Het Nederlands is de enige officiële taal in Suriname. Dat betekent dat het de taal is van het onderwijs, het bestuur en het openbare leven. Het Nederlands is echter niet de enige taal die gesproken wordt in Suriname; het taallandschap is er erg complex. De verschillende etnische groepen die in Suriname wonen, hebben elk hun eigen moedertaal die functioneert als groepstaal en daarnaast is het Sranantongo of Surinaams voor alle Surinamers – hoewel niet officieel – de echte landstaal die iedereen kent en kan spreken.

Het Nederlands dat in Suriname gesproken wordt, klinkt anders dan in België en Nederland. Het Surinaams Nederlands wordt dan ook beschouwd als een nationale variëteit van het Nederlands, net zoals het Belgisch Nederlands en het Nederlands Nederlands dat zijn. Geen aparte talen dus, maar wel ‘soorten’ Nederlands met een eigen norm (al heeft die norm nog geen officieel karakter).

Meer over het Surinaams