Oost-Vlaams

In dit fragment uit het Vlaamse programma Man bijt hond verbaast Aimé, een oude boer uit Eksaarde, zich erover dat de cameraploeg hem niet begrijpt. Zijn vrouw weet wel hoe dat komt: de boeren spreken geen “schoon Vlaams”, die spreken “een eigen taal”. De twee zouden het ook niet anders willen: standaardtaal vinden ze niet gepast om in het eigen dorp te spreken, daar spreekt men dialect.

In deze video hoor je heel wat typische Oost-Vlaamse klankkenmerken zoals:

  • De oude Vlaamse lange ie en uu (ies ‘ijs’ en uus ‘huis’) worden vervangen door èè en ui: drèè (‘drie’) en ui (‘uw’)
  • De oude Vlaamse lange eeë wordt vervangen door ieë: gemieënte (‘gemeente’)
  • P, t en k worden stemhebbend (b, d en g) tussen 2 klinkers: praden (‘praten’)
  • De –g– en de –ng kunnen wegvallen tussen klinkers, waarbij er lange neusklanken ontstaan: zèèën (‘zeggen’), daën (‘dagen’)

Meer over het Oost-Vlaams