Sranantongo

De officiële taal in Suriname is vanouds het Nederlands maar in realiteit is het Surinaamse taallandschap erg complex. De verschillende etnische groepen die er wonen, hebben elk hun eigen moedertaal die functioneert als groepstaal. Daarnaast is het Sranantongo of Surinaams, een op het Engels gebaseerde creooltaal, voor alle Surinamers – hoewel niet officieel – de echte landstaal:  het is de moedertaal van ruim 100.000 sprekers in Suriname en wordt door de rest van 400.00 Surinamers gesproken als tweede (of derde) taal, ongeacht hun etnische oorsprong. Tijdens deze aflevering van Atlas Suriname (AVRO/TROS) licht een Surinaamse onderwijzeres de taalsituatie toe.

Meer over het Sranantongo