Wereldtaal

Het kleine Portugees wordt nog gesproken in Brazilië, Angola, Mozambique,… Spaans, Frans en Engels zijn uitgegroeid tot echte wereldtalen. Toch heeft die andere koloniale taal, het Nederlands, het nooit zo ver kunnen schoppen. Hoe komt het dat het Nederlands bijna geheel verdwenen is uit oude kolonies zoals Indonesië? Dat is volgens professor De Swaan het gevolg van een aantal verkeerde keuzes.

Nederlands in de wereld