West-Vlaams

In het Canvas-programma Alles kan beter (1997-1999) presenteert Wim Opbrouck een computer die volledig bestuurd wordt door middel van taal; het West-Vlaams. Alle Engelse computertermen worden er naar het West-Vlaams vertaald: Windows 98 wordt “Rute 98“, backspace wordt “kêrekêwere“, insert wordt “schufeterkeertussen” enz.

In deze video hoor je heel wat typische West-Vlaamse klankkenmerken zoals

  • De verwarring tussen de g en de h: a’htenigentig (‘achtennegentig’), behunnen (‘beginnen’)
  • Het behoud van de Middelnederlandse uuuut (‘uit’), schuuf (‘schuif’), muul (‘muil’)
  • Vormen die aansluiten bij de Engelse vormen (ingveonismen): stik (‘steek’)

Meer over het West-Vlaams