Win for life

Tussentaal is de benaming voor de algemene, informele omgangstaal in Vlaanderen. Deze vorm van taalgebruik wijkt af van het ‘Algemeen Nederlands’ omdat hij ook niet-standaardtalige elementen bevat (ge, boekske,…), maar is ook geen dialect omdat echte dialectwoorden en dialectklanken (errebeeszieëre,…) achterwege blijven. Het is een informele taalvorm die gesitueerd kan worden tussen de dialecten/regiolecten en de standaardtaal.

Tussentaal is vooral een gesproken variëteit, maar duikt de laatste jaren ook af en toe op in geschreven taal, zowel in privécommunicatie als sms’jes, als semipublieke communicatie zoals Twitterberichten en in volledig publieke communicatiekanalen zoals kranten, tijdschriften en reclameboodschappen. Dat laatste zie je bijvoorbeeld in de spots van Win for Life, met de trouwens erg tussentalige slogan “ge moogt gerust zijn“.

Herken jij de tussentalige kenmerken in de spot?

  • Gebruik van allerlei tussenwerpsels: allez, seg, oei
  • Verbuiging van voornaamwoorden: mijnen
  • Niet-standaardtalige woorden: nonkel, efkes
  • Verkleinwoorden op -ke: gazonneke

Meer over tussentaal