Zeeuws in Brazilië

Tussen 1858-1862 emigreerden zo’n 700 Zeeuwen naar Espirito Santo, een gebied aan de oostkust van Brazilië. Het waren vooral arme en vaak ongeletterde landarbeiders uit Zeeuws-Vlaanderen, die droomden van een beter bestaan in het exotische Brazilië. Niks bleek minder waar toen de landverhuizers aankwamen in hun nieuwe thuis Holandinha (Portugees voor: Klein-Holland). Het werd een bikkelhard bestaan voor de Nederlandse families, die geen geld hadden om terug te keren naar Nederland.

In het achterland van Espirito Santo wonen nog steeds nazaten van de Zeeuwse emigranten. Je herkent ze aan hun Nederlandse familienamen als Boone, Van Schaffel en Heule (al dan niet in verbasterde Portugese vorm). Sommigen onder hen spreken zelfs nog een mondje Nederlands. In 2013-2015 maakten Monique Schoutsen en Arjen van Westen de documentaireBraziliaanse koorts‘, waarvan je hier een korte trailer ziet, over de vergeten Zeeuwen.

Meer over de Zeeuwse kolonie