Zeeuws-Vlaams

Topchef Sergio Herman is een Nederlander, maar toch heeft hij niet dat typische Nederlandse accent. Eerder West-Vlaams zou je zeggen. Dat komt omdat Sergio Herman afkomstig is uit West-Zeeuws-Vlaanderen: hij werd geboren in Oostburg en had jarenlang zijn beroemde restaurant Oud Sluis in Sluis. In het westen van Zeeuws-Vlaanderen wordt een dialect gesproken dat veel overeenkomsten vertoont met het West-Vlaams. Dat is niet zo vreemd als je weet dat  Zeeuws-Vlaanderen tot aan de 17de eeuw zowel bestuurlijk als sociaal-economisch integraal deel uitmaakte van het graafschap Vlaanderen. In beide gebieden behield men bijvoorbeeld de ie en uu in riepe (‘rijp’) en kuupe (‘kuip’) of de ooë en eeë in resp. booëm (‘boom’) en steeën (‘steen’).  Ook in  Oost-Zeeuws-Vlaanderen (land van Hulst) spreekt men trouwens met een Vlaamse tongval, maar dan een Oost-Vlaamse.

In het Zeeuws-Vlaams van Sergio Herman hoor je nog enkele andere typische West-Vlaamse kenmerken:

  • Wegval van de doffe e uit de verbinding -en in het woordeinde: hondebrokkn, trekkn, bakn, …
  • Het bekende g/h-probleem: behint (‘begint’), vormheven (‘vormgeven’), has heven (‘gas geven’), …

Meer over het Zeeuws-Vlaams