Etter

De kaart over de etter werd gepubliceerd in de Taalatlas van het Nederlands en het Fries (1981).  De kaarten in de Atlas zijn gebaseerd op de enquêtes van het Amsterdamse Dialectenbureau en die van de Zuid-Nederlandse Dialectcentrale. De Taalatlas werd gestart door Kloeke; toen het project in 1989 werd stopgezet waren er 118 kaarten gepubliceerd.

115 etter

© Reproduced with the permission of Brill – Leiden