Jachtopziener

De kaart over de jachtopziener werd gepubliceerd in de Taalatlas van het Nederlands en het Fries (1981).  De kaarten in de Atlas werden gebaseerd op de enquêtes van het Amsterdamse Dialectenbureau en die van de Zuid-Nederlandse Dialectcentrale. De Taalatlas werd gestart door Kloeke; toen het project in 1989 werd stopgezet waren er 118 kaarten gepubliceerd.

124 jachtopziener

© Reproduced with the permission of Brill – Leiden