Vorming van verkleinwoorden

De sectie Nederlands van de vakgroep Taalkunde van de Universiteit Gent staat sinds jaar en dag bekend voor de dialectologie. Alle professoren Nederlandse taalkunde waren tot voor kort dialectologen. Eén van hen was Willem Pée (1903-1986). Hij verdedigde in 1927 zijn proefschrift Dialectgeographie der Nederlandsche diminutiva. Hij voerde een onderzoek naar hoe verkleinwoorden in het Nederlands werden gevormd en gebruikte daarvoor gegevens uit 772 verschillende plaatsen. Hij selecteerde 21 woorden met de bedoeling om alle mogelijke diminutiefuitgangen, de uitgangen die gebruikt worden om verkleinwoorden te vormen, erin vertegenwoordigd te zien. Op basis van zijn onderzoek kon hij gebieden afbakenen waarin bepaalde diminutiefvormingen gebruikelijk waren.

Op de eerste kaart wordt er een overzicht gegeven van alle woorden die hij uitkoos en op de tweede een overzicht van alle bijbehorende isoglossen. Op de derde kaart wordt er een overzicht gegeven van de belangrijkste gebieden op vlak van de vorming van verkleinwoorden. Op de andere kaarten kunnen de woorden en hun diminutiefuitgangen in detail worden bekeken.