Variatie(s) op je bord!

Referentielijst

 

BEERENS, N. (2002): Benamingen voor voeding in de Denderstreek. Ongepubliceerde licentiaatsverhandeling Universiteit Gent.

BIERENS, F. EN M. VELD (1999): Gigataal. Stijlwoordenboek voor het nieuwe millennium. Amsterdam: Prometheus.

BLOMME, I. (2004): Woordenboek van de Brabantse Dialecten. Eten en drinken. Groningen: Gopher Publishers.

BLOMME, I. (2005): ‘Koffie-flets in Vlaams-Brabant. Snoepje, roomhoorn, pannenkoek, slappe koffie en koffiedik in de dialecten van Vlaams-Brabant’. In: De Tier, V., R. Keulen en J. Swanenberg (red.): Het dialectenboek 8, blz. 271-290.

BOERINNENBOND (1964): Ons Kookboek. Leuven: Boerinnenbond.

CLAEYS, H. (2001): Vlaams Dialectenwoordenboek. Antwerpen: Artus Uitgevers

CLÉMENT, K. (1985): Boerenkost voor allen? Een onderzoek naar de dagelijkse maaltijd ten plattelande aan de hand van het kookboek van de Boerinnenbond/ het KVLV. Ongepubliceerde licentiaatsverhandeling Universiteit Gent.

CORNELISSEN, P.J. EN J.B. VERVLIET (1903): Idioticon van het Antwerpsch Dialect (stad Antwerpen en Antwerpse Kempen). Gent: A. Siffer

COX, H. L. (red.) (2006): Van Dale Groot woordenboek Nederlands-Duits en Van Dale Groot woordenboek Duits-Nederlands. Utrecht/Antwerpen: Van Dale Lexicografie. (cd-rom)

DANIELS, W. (2001): Van afvrijen tot zwabbergast. Retrotaal en sms-taal onder jongeren. Amsterdam: Uitgeverij Bert Bakker.

DANIELS, W. (2004): Vet! Jongerentaal vroeger en nu. Utrecht: Uitgeverij Spectrum bv.

DEBRABANDERE, F. (1999): Kortrijks woordenboek. Kortrijk: De Leiegouw, Brugge: Van de Wiele.

DEBRABANDERE, F. (2002): West-Vlaams etymologisch woordenboek. De herkomst van de West-Vlaamse woorden. Amsterdam/Antwerpen: Uitgeverij L.J. Veen.

DEBRABANDERE, F. (2005): Oost-Vlaams en Zeeuws-Vlaams etymologisch woordenboek. De herkomst van de Oost- en Zeeuws-Vlaamse woorden. Amsterdam/Antwerpen: Uitgeverij L.J. Veen.

Debrandere, F. (2007): Zeeuws etymologisch woordenboek. De herkomst van de Zeeuwse woorden. Amsterdam/Antwerpen: Uitgeverij Atlas.

DECLERCQ, F. (2001): Benamingen voor eten en drinken in het West- en Frans-Vlaams. Ongepubliceerde licentiaatsverhandeling Universiteit Gent.

DESNERCK, R. (2006): Oostends woordenboek. De Haan: uitgegeven in eigen beheer.

DE BO, L.L. (1892): West-Vlaamsch Idioticon. Gent.

DE SCHRIJVER, M. (1998): Eie ma vast? Het levend Brussels dialect. Jette: Academie van het Brussels vzw.

DE TIER, V. EN S. REKER (red.) (1999): Het dialectenboek 5. In vergelijking met dieren. Intensiverend taalgebruik volgens de SND-krantenenquête (1998). Groesbeek: Stichting Nederlandse Dialecten.

DE TIER, V., R. KEULEN EN J. SWANENBERG (red.) (2005): Het dialectenboek 8. Proeven van dialect. Een kijkje in de keuken van de Nederlandse dialecten. Groesbeek: Stichting Nederlandse Dialecten.

DE TIER, V. EN J. VAN KEYMEULEN (2005): ‘Proeven van ontbijtkoek, hoofdkaas en bloedworsten’. In: WVD-contact. Mededelingenblad van het Woordenboek van de Vlaamse Dialecten 19, blz.23-34.

DE TIER, V. (2005): ‘Van Jikkemienen, postekop en vosse soppen. Zeeuws in de keuken’. In: De Tier, V., R. Keulen en J. Swanenberg (red.): Het dialectenboek 8, blz. 185-206.

DEVOS, M. EN R. VANDEKERCKHOVE (2005): Taal in stad en land. West-Vlaams. Tielt: uitgeverij Lannoo.

DIDDENS, H. (1986): Woordenboek van het Mechels dialect. Mechelen.

EW = DE VRIES, J. EN F. DE TOLLENAERE (1997): Etymologisch woordenboek. Onze woorden, hun oorsprong en ontwikkeling. Utrecht: Spectrum.

EWN = PHILIPPA, M. (2003-): Etymologisch woordenboek van het Nederlands (A-Ka). Amsterdam: University Press.

EWVD = VAN VEEN, P.A.F. EN N. VAN DER SIJS (1997). Van Dale Etymologisch woordenboek: De herkomst van onze woorden. Utrecht: Van Dale Lexicografie.GEZELLE, G. (1907). Loquela (taalkundig maandblad door G. Gezelle uitgegeven van 1881 tot 1895; tot woordenboek omgewerkt door J. Craeynest). Amsterdam: L.J. Veen.

GOEMANS, L. (1954): Leuvens Taaleigen Woordenboek. Leuven: Koninklijke Vlaamsche academie voor taal- en letterkunde.

GOOSSENS, J. (1988): ‘De woordenschat van een Belgisch-Limburgse varkenskermis’. In: Mededelingen van de Vereniging voor de Limburgse Dialect- en Naamkunde, nr. 45, blz. 1-34. (Het artikel is ook beschikbaar via de website www.dbnl.org.)

GOOSSENS, J. (1992): ‘Peperkoek’. In: Bennis, H. en J. W. de Vries (red.): De binnenbouw van het Nederlands. Een bundel artikelen voor Piet Paardekooper. Dordrecht-Holland: ICG Publications, blz. 107-110.

GROOTAERS, L. EN J.L. PAUWELS (1929): ‘De ‘kaan’ in de Zuidnederlandsche dialecten’ in: Goemans, L. e.a. (red.): Leuvensche Bijdragen 21, blz. 73-91.

Hermanns, W. (1973): Aachener Sprachschatz. Wörterbuch der Aachener Mundart. Aken: Mayer.

HOPPENBROUWERS, C. (1991): Jongerentaal. De tipparade van de omgangstaal. Hoogezand: Uitgeverij Stuberg bv.

IVD = DE GROOT, H. (1999): Van Dale Idioomwoordenboek. Utrecht/Antwerpen: Van Dale Lexicografie.
JOOS, A. (1900): Waasch Idioticon. Gent: Siffer, Sint-Niklaas: Strybol-Vercruyssen.

KEMPENEERS, P. (2004): Tiens en Hoegaards idioticon. Tienen-Hoegaarden: uitgegeven in eigen beheer.

KILIAAN, C. (1599): Etymologicum Teutonicae linguae, sive Dictionarium Teutonico-Latinum, praecipuas Teutonicae linguae dictiones et phrases Latine interpretatas, & cum aliis nonnullis linguis, obiter collatas complectens. Amterdam: Hakkert.

LIEVEVROUW-COOPMAN, L. (1974): Gents Woordenboek. Gent: p.v.b.a. L. Broers.

MAASEN, M. EN J. GOOSSENS (1975): Limburgs Idioticon. Verzameling dialectwoorden (“woordzangen”) van 1855 tot 1902 verschenen in het tijdschrift “’t Daghet in den oosten”. Tongeren: Michiels.

MULDER, G. (red.) (2006): Van Dale Groot woordenboek Spaans–Nederlands en Van Dale Groot woordenboek Nederlands-Spaans. Utrecht/Antwerpen: Van Dale Lexicografie. (cd-rom)

MÜLLER, J., H. DITTMAIER E.A. (red.) (1928-1971): Rheinisches Wörterbuch. Bonn/Berlijn: Klopp.

OOMS, M. (2005): ‘Beuling met peekes en als dessert een appelkok’. In: De Tier, V., R. Keulen en J. Swanenberg (red.): Het dialectenboek 8, blz. 259-270.

OPPIER, M. (2004): Lekker belangrijk! Jongerentaal in Nederland. ’s Gravenhage: Uitgeverij BZZTôH bv.
PATTEET, R. (2004): Het dialect van Heist en omgeving. Heist-op-den-berg: Koninklijke heemkring Die Swane.

PIETERS, M. (1995): Lokers Woordenboek. Lokeren: Oelbrandt b.v.b.a.

PLETINCKX, L. (2003): Woordenboek van het Asses. Asse: Koninklijke Heemkring Ascania.

REKER, S. (1996): Dikke woorden. Bikkelhaard, bragelvet, strontdeurnat en hun soortgenoten in het Gonings en verwante talen. Bedum: Uitgeverij Profiel.

RYCKEBOER, H. (2005): ‘Taalspecialiteiten uit de Frans-Vlaamse keuken’. In: De Tier, V., R. Keulen en J. Swanenberg (red.): Het dialectenboek 8, blz. 315-320.

SCHOOFS, R. (1996): Woordenboek van het dialect van Bree en omgeving. Bree: uitgegeven in eigen beheer.

SCHUERMANS, L.W. (1865-1870): Algemeen Vlaamsch Idioticon. Leuven: Vanlinthout.

STAELENS, X. (1982): Dieksjenèèr van ‘t (H)essels. Nederlands-Hassels woordenboek. Hasselt: Uitgeverij Heideland nv.

STAPPERS, M. (2005): De neuven Diksjonnèèr van ’t Vilvouts, De taal van de pjèèrefretters. Vilvoorde: Heemkundige Kring Hertog Hendrik I vzw.

STEVENS, A. (1986): Túngërsë Diksjënêer. Woordenboek van het Tongers. Tongeren: Vanormelingen.

TAELDEMAN, J. (2002): ‘De regenboog van de Vlaamse dialecten’. In: Wetenschappelijke nascholing. Gent: Academia Press, blz. 1-16.

TEIRLINCK, I. (1908-1921): Zuid-Oostvlaandersch Idioticon. Gent: Siffer.

TIGGELER, E. EN M. VUIJK (2000): Nu nog smeuïger. Reclametaal en ander trendy taalgebruik. Amsterdam/Antwerpen: Uitgeverij L.J. Veen.

TUERLINCKX, J.F. (1886): Bijdrage tot een Hagelandsch Idioticon. Gent: Zuidnederlandse Maatschappij van Taalkunde, Hoste.

Van Dale/VD = DEN BOON, T. EN D. GEERAERTS (red.) (2005): Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse taal. Utrecht/Antwerpen: Van Dale Lexicografie. (cd-rom)

Van Dale EN = MARTIN, W. (red.) (2006): Van Dale Groot woordenboek Engels–Nederlands en Van Dale Groot woordenboek Nederlands-Engels. Utrecht/Antwerpen: Van Dale Lexicografie. (cd-rom)

Van Dale FN = BOOGAARDS, P. (red.) (2006): Van Dale Groot woordenboek Frans–Nederlands en Van Dale Groot woordenboek Nederlands-Frans. Utrecht/Antwerpen: Van Dale Lexicografie. (cd-rom)

VANDEKERCKHOVE, R. (2005): ‘De taalhistorische gelaagdheid van het West-Vlaamse dialectbuffet’. In: De Tier, V., R. Keulen en J. Swanenberg (red.): Het dialectenboek 8, blz. 303-314.

VAN DE WIJNGAARD, H. (2004): Woordenboek van de Limburgse Dialecten. Eten en drinken. Groningen: Gopher Publishers.

VAN DE WIJNGAARD, H. (2005): ‘’n Limburgse kermenaaiviziet: van huidvleisj, pesjoersjtukker en waggelemannes’. In: De Tier, V., R. Keulen en J. Swanenberg (red.): Het dialectenboek 8, blz. 221-238.
VAN DEN BROEK, M.A. (2000): Alcoholisch spreekwoordenboek. Amsterdam/Antwerpen: uitgeverij L.J. Veen.

VAN DRIEL, L. (2004): Taal in stad en land. Zeeuws: de dialecten van Zeeuws-Vlaanderen tot Goeree-Overflakkee. Den Haag: Sdu Uitgevers.

VAN KEYMEULEN, J. (2005): ‘Een handvol etymologieën voor Oost-Vlaamse woorden over voeding’. In: De Tier, V., R. Keulen en J. Swanenberg (red.): Het dialectenboek 8, blz. 291-302.

VAN KEYMEULEN, J. (1988): ‘Woorden om van te snoepen’. In: WVD-contact. Mededelingenblad van het Woordenboek van de Vlaamse Dialecten 2, blz.11-16.

VAN LOEY, A. (1970): Schönfelds historische grammatica van het Nederlands. Zuthphen: n.v. W.J. Thieme & Cie.

VERWIJS, E. EN J. VERDAM (1998): Middelnederlands Woordenboek. Den Haag: Sdu Uitgevers. (cd-rom)

VIAENE, A. (1962): ‘Vollaard’. In: Biekorf West-Vlaams archief voor geschiedenis, oudheidkunde en folklore 63, blz 23-25.

WEIJNEN, A.A. (2003): Etymologisch Dialectwoordenboek. Den Haag: Sdu Uitgevers.

WELLEKENS, W. (1994): Diksjonêr van ’t Leives. Woordenlijst van het hedendaagse Leuvens. Leuven: Academie van het Leuvens Dialect.

WNT = VRIES, M., L.A. TE WINKEL E.A. (1998): Woordenboek der Nederlandse Taal. ’s Gravenhage: Nijhoff.

WZD = GHIJSEN, HA. C. M. (1974): Woordenboek der Zeeuwse Dialecten. Den Haag: Van Goor.

Internetbronnen

Fotowebsites:
• www.sxc.hu
• www.flickr.com

Weblogs:
• josghysen.telenetblog.be
• ministerieetenendrinken.web-log.nl
• rietjeonline.web-log.nl

Online woordenboeken en encyclopedia:
• www.urbandictionairy.com
• www.eischwieleplatt.de
(Wörterbuch der Eschweiler Mundart)
• nl.wikipedia.org

Websites i.v.m. drugs:
• www.drugforum.nl
• www.druglijn.be
• www.drugs.com

Overige:
• www.vondelmolen.be
• www.dbnl.org
(Digitale Bibliotheek van de Nederlandse letteren)
• fuzzy.arts.kuleuven.be/rewo
(Permanent Overlegorgaan Regionale Woordenboeken)