Bibliografie

Deze bibliografie bevat alle verwijzingen naar boeken en artikelen die op de website www.dialectloket.be voorkomen.

Algemeen Nederduitsch en het Friesch Dialecticon: Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL).

Algemene Nederlandse Spraakkunst (ANS). Radboud Universiteit Nijmegen en Nederlandse Taalunie.

Appel, R. en R. Schoonen (2007). Hé sma, warr gha jai? Straattaal anno 2004. In: Onze Taal, 73, 148-151. (Kennislinkartikel, Onze Taal)

Arends, J., Muysken P. en Smith N. (red.) (1995). Pidgins and creoles. An introduction. Amsterdam: John Benjamins Publishing Co.

Auer, P., F. Hinskens en P. Kerswill (red.) (2005), Dialect change. Convergence and Divergence in European Languages. Cambridge University Press.

Bakkes, P. (2002), Venloos, Roermonds en Sittards. (Taal in stad en land). Den Haag: Sdu Uitgevers.

Bayley, R. en Lucas, C. (2007). Sociolinguistic variation: theories, methods, and applications. Cambridge: Cambridge University Press.

Belemans, R. en J. Goossens (2000). Woordenboek van de Brabantse Dialecten. Deel III. Inleiding en Klankgeografie. Assen: Van Gorcum.

Belemans, R. en R. Keulen (2004), Belgisch-Limburgs. (Taal in stad en land). Tielt: Lannoo.

Blancquaert, E. (1932), Een Tentoonstelling voor Nederlandse Dialektologie te Gent op 1, 2, 3 april 1931. Overdruk uit Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie, 6 (1932), Brussel.

Boumann. K. (2014). Het Nederlands overzee. Vier eeuwen in vogelvlucht: van de Wilde Kust en de Kraalzee naar Suriname en Curaçao. Voorgeschiedenis, stand van zaken en vooruitzichten. Gastcollege UGent, najaar 2014.

Boves, T. en Gerritsen, M. (1995). Inleiding in de sociolinguïstiek. Utrecht: Spectrum.

Brandon R. (2006). Suriname in de Nederlandse Taalunie. Een beleidsanalyse en een onderzoek naar opvattingen van Surinamers over de toetreding van Suriname tot de Nederlandse Taalunie. Doctoraal Proefschrift, Universiteit van Tilburg.

Carlin, E. B. & J. Arends (ed.) (2002). Atlas of the languages of Suriname. Leiden: KITLV Press.

Carstens, W.A.H. en Raidt E.H. (2016). Die storie van Afrikaans: uit Europa en van Afrika. Biografie van ‘n taal. 2 dele. Pretoria: Protea Boekhuis.

Chambers, J.K. en P. Trudgill. (1998). Dialectology. Second edition. Cambridge University Press.

Chambers, J.K. en Schilling, N. (red.) (2013). The handbook of Language Variation and Change, second edition. Malden/Oxford: Wiley-Blackwell.

Clyne, M. en A. Pauwels (2013). The Dutch language in Australia. In: Hinskens F. en J. Taeldeman (ed.) Language and Space: Dutch. De Gruyter/Mouton: Berlijn, 858-869.

Conradie, J. en A., Coetzee (2013). Afrikaans in: Hinskens F. en J. Taeldeman (ed.) Language and Space: Dutch. Berlijn: De Gruyter/Mouton, 897-917.

Cornips, L. (2002) Autochtone en allochtone jongeren: jongerentaal. In: Respons 5, Mededelingen van het Meertens Instituut, 20-27.

Cornips, L. (2003), Heerlens Nederlands.(Taal in stad en land). Den Haag: Sdu Uitgevers.

Cornips, L. (2013). Recent developments in the Limburg dialect region. In: F. Hinskens en J. Taeldeman (red.), Language and Space: Dutch. Berlijn: De Gruyter / Mouton, 378-399.

Cornips, L. en V. De Rooij (2003). “Kijk, Levi’s is een goeie merk: maar toch hadden ze ‘m gedist van je schoenen doen ‘m niet”. Jongerentaal heeft de toekomst. In: Stroop J. (red). Waar gaat het Nederlands naar toe? Panorama van een taal. Bert Bakker: Amsterdam, 131-142.

Cornips, L. en V. De Rooij (2010). Gefascineerd door jongerentaal. In: Neerlandia 114:2, 34-35.

Daniëls, W. (2004). Vet!: jongerentaal nu en vroeger. Utrecht: Het Spectrum.

Daniëls, W. (2006). Drop je lyrics. Prisma miniwoordenboek. Utrecht: Unieboek / Het Spectrum

De Caluwe, J. (2001). Belgisch Nederlands versus Nederlands Nederlands. In: Het taallandschap in Vlaanderen, 49-58. Gent: Academia Press.

De Decker, B. (2014). De dualiteit van Vlaamse tienerchattaal: tussen internationale en lokale chatcultuur. In: Over Taal 53, 4, 90-93

De Decker, B. (2014). De chattaal van Vlaamse tieners: een taalgeografische analyse van Vlaamse (sub)standaardiseringsprocessen tegen de achtergrond van de internationale chatcultuur. Doctoraal Proefschrift, Universiteit Antwerpen.

De Jonge W. (2009). Spreken we door Youtube straks allemaal Cités? Gepubliceerd op Taalschrift.org (11/01/2009)

De Kleine C. (2014). Dutch in Suriname. In: Hinskens F. en J. Taeldeman (red.), Language and Space: Dutch. Berlijn: De Gruyter / Mouton, 841-858.

De Schutter, G. (2013). The dialects of Brabant : Grammatical properties. In: F. Hinskens en J. Taeldeman (red.), Language and Space: Dutch. Berlijn: De Gruyter / Mouton, 279-319.

De Schutter, G. (2013). The dialects of the Brabant region: Phonological properties. In: F. Hinskens en J. Taeldeman (red.), Language and Space: Dutch. Berlijn: De Gruyter / Mouton, 277-297.

De Schutter, G. en J. Nuyts (2005). Stads-Antwerps. (Taal in stad en land). Tielt: Lannoo.

Devos M., H. Ryckeboer et al. (1979). Woordenboek van de Vlaamse Dialecten. Inleiding. Tongeren: Drukkerij G. Michiels.

Devos, M. & R. Vandekerckhove (2005). West-Vlaams. (Taal in stad en land). Tielt: Lannoo.

Devos, M. (2006). Genese en structuur van het Vlaamse dialectlandschap. In: De Caluwe J. en M. Devos, Structuren in talige variatie in Vlaanderen. Gent: Academia Press, 35-61.

Devos, M. (2013). The grammar of the southwestern dialects. In: F. Hinskens en J. Taeldeman (red.), Language and Space: Dutch. Berlijn: De Gruyter / Mouton, 174-194.

De Vriendt, S. (2004). Brussels. (Taal in stad en land). Tielt: Lannoo.

De Vries J.W. e.a. (1994). Het verhaal van een taal. Negen eeuwen Nederlands. Amsterdam: Prometheus.

Duijff, P. (2002). Fries en Stadsfries (Taal in stad en land). Den Haag: Sdu

Dutch ++ (2014). Caribisch gebied.

Eersel, H. (2002). Taal en mensen in de Surinaamse samenleving. Verzamelde artikelen over taal, geschiedenis en identiteit 1985-2001. Paramaribo: Stichting Wetenschappelijke Informatie.

Geeraerts, D. en H. Van De Velde (2013). Supra-regional characteristics of colloquial Dutch. In: Hinskens F. en J. Taeldeman (red.), Language and Space: Dutch. Berlijn: De Gruyter / Mouton, p. 532-556.

Gerritsen, M. (1979). Taalverandering in Nederlandse dialecten. Honderd jaar dialectvragenlijsten 1879-1979. Muiderberg: Coutinho.

Goossens J. en J. Van Keymeulen (2006). De geschiedenis van de Nederlandse dialectstudie. In: Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie 78, p. 37-97.

Goossens, J. (1977). Geschiedenis van de Nederlandse dialectstudie. In: Bakker, D. M. en G. R. W. Dibbets (reds.),Geschiedenis van de Nederlandse taalkunde, p. 285-311. Den Bosch: Malmberg.

Goossens, J. (1977). Inleiding tot de Nederlandse Dialectologie. Groningen: Wolters-Noordhoff

Goossens, J. (1979), Dialectologie en taalvariatie. In: Mededelingen van de Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde 16, p. 1-16.

Goossens, J. (1996). Hoe is het Nederlands tot stand gekomen. In: Neerlandica Wratislaviensa 9, 63-78.

Goossens, J. (2008). Dialectgeografische grondslagen van een Nederlandse taalgeschiedenis. In: Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Toponymie & Dialectologie (80), 33-258.

Grezel, J.E. (2010). Dutch down under. Gepubliceerd op op 1 januari 2010.

Haeseryn, W. (1996). Grammaticale verschillen tussen het Nederlands in België en het Nederlands in Nederland: een poging tot inventarisatie. In: Van Hout R. en J. Kruijsen (red.), Taalvariaties. Toonzettingen en modulaties op een thema, 109-126. Dordrecht: Foris.

Haeseryn, W. (2013). Belgian Dutch. In: F. Hinskens en J. Taeldeman (red.), Language and Space: Dutch. Berlijn: De Gruyter / Mouton, 700-720.

Heestermans, H. en J. Stroop (2002), West-Brabants. (Taal in stad en land). Den Haag: Sdu Uitgevers.

Hermans, B. (2013). Phonological features of Limburgian dialects. In: F. Hinskens en J. Taeldeman (red.), Language and Space: Dutch. Berlijn: De Gruyter / Mouton, 336-356.

Hermans. B en G. De Schutter (2013). The Limburg dialects: Grammatical properties. In: F. Hinskens en J. Taeldeman (red.), Language and Space: Dutch. Berlijn: De Gruyter / Mouton, 356-378.

Hinskens F. en J. Taeldeman (red.) (2013). Language and Space: Dutch. Berlijn: De Gruyter / Mouton.

Hinskens, F. (2004). Nieuwe regenboogkleuren. Jonge typen niet-standaardtaal en hun taalkundig belang. Rede bij de openbare aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar Taalvariatie en -verandering, Amsterdam.

Hinskens, F. (2011). Emerging Moroccan and Turkish varieties of Dutch: ethnolects or ethnic styles? In F. Kern, & M. Selting (ed.), Ethnic Styles of Speaking in European Metropolitan Areas. Amsterdam/Philadelphia: Benjamins, 103-131

Hinskens, F. en P. Muysken (2007b). De Nieuwe Rijken van het Nederlands. Taalschrift. Tijdschrift over taal en taalbeleid. Gepubliceerd op 1 december 2007 op

Hinskens, F. (2016). Wijdvertakte wortels. Over etnolectisch Nederlands. Meertens Instituut / Amsterdam University Press.

Hoekstra E. en M. Jansen (2010). Het Fries als taalfamilie. Gepubliceerd op 27/01/2010 op

Holmes, J. (2001). An introduction to sociolinguistics. Harlow: Longman.

Hoppenbrouwers, C. (1990). Het regiolect. Van dialect tot Algemeen Nederlands. Muiderberg.

Jacobi, I. (2009) On variation and change in diphthongs and long vowels of spoken Dutch. Universiteit van Amsterdam: Proefschrift.

Jacobs, B. (2015). Papiamentu: een trans-Atlantische tocht. Gepubliceerd op 17 maart 2015 op

Jansen M. (2013). Zeeuws-Vlaams in Brazilië: een bijzondere mix. Digitale nieuwsbrief Meertens Instituut (februari 2013).

Janssens G. en A. Marynissen (2008). Het Nederlands vroeger en nu. Leuven/Voorburg: Acco.

Jaspers, J. (2008). Problematizing ethnolects. Naming linguistic practices in an Antwerp secondary school. In: International Journal of Bilingualism 12: 1-2, 85-103.

Jaspers, J. en H. Mercelis (2012). Kijk, ik spreek Illegaals! Taal en taalnamen in de hedendaagse stad. In Internationale neerlandistiek/Internationale Vereniging voor Neerlandistiek, 201-219

Kersting, G. (2013). Het Nederlands van Peter de Grote. Gepubliceerd op < http://www.geschiedenisbeleven.nl/het-nederlands-van-peter-de-grote/> op 18 december 2013.

Kouwenberg, S. (2011). Berbice Dutch. Gepubliceerd op 29 december 2011 op

Kouwenberg, S. (2013). Dutch creole in the Caribbean. In: F. Hinskens en J. Taeldeman (red.), Language and Space: Dutch. Berlijn: De Gruyter / Mouton, 879-896.

Kouwenberg, S. (2015). Als je taal naar de barrebiesjes gaat. Gepubliceerd op 9 mei 2015 op

Kruijsen, J. en N. van der Sijs (2010). Mapping Dutch and Flemish. In: Lameli, A., R. Kehrein en S. Rabanus, Language and Space. Language Mapping. Berlin/New York, De Gruyter Mouton, 180-202.

Lafkioui, M. (2008). Identity construction through bilingual Amazigh-Dutch “digital” discourse, In: Lafkioui M. & Brugnatelli V. (ed.), Berber in contact: linguistic and sociolinguistic perspectives, Köln: Rüdiger Köppe Verlag, 217–231.

Lafkioui, M. (2013). De Amazighrenaissance in Noord-Afrika. ZemZem – Tijdschrift over het Midden-Oosten, Noord-Afrika en islam, 2013, n° 3: 25-33.

Lamarcq D. en M. Rogge (1996). De taalgrens. Van de oude tot de nieuwe Belgen. Leuven: Davidsfonds

Llamas, C. et al (2007). The Routledge companion to sociolinguistics. New York: Routledge.

Martin W. en W. Smedts (2014). Prisma handwoordenboek Nederlands: met onderscheid tussen Nederlands-Nederlands en Belgisch-Nederlands (5de dr.). Houten: Prisma woordenboeken en taaluitgaven.

Marynissen, A. en G. Janssens (2013). A regional history of Dutch. In: F. Hinskens en J. Taeldeman (red.), Language and Space: Dutch. Berlijn: De Gruyter / Mouton, 81-100.

Marzo, S. (2009). De verspreiding van jongerentalen in Limburgse scholen. In: Informatie Vernieuwing Onderwijs 115, 74-80.

Marzo, S. en E. Ceuleerd (2011). The use of citétaal among adolescents in Limburg: the role of space appropriation in language variation and change. In: Journal of multilingual and multicultural development 32 (5), 451-464.

Materiaal Willems: Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde in Gent (KANTL).

McLeod C. (2006). Nederlands als bindmiddel, In Nederlands buitengaats; een taalreünie. Symposium van de Stichting Koninklijk Paleis Amsterdam.

Meertens Instituut (2014). Samenwerking met documentairemakers Braziliaanse Koorts.

Mesthrie, R. (2011). The Cambridge handbook of sociolinguistics. Cambridge: Cambridge University Press.

Meyerhoff, M. (2011). Introducing Sociolinguistics. London: Routledge.

Mijts, E. (2007). Het Nederlands in de Nederlandse Antillen en Aruba, Neerlandistiek in contrast, In: Bijdragen aan het Zestiende Colloquium Neerlandicum, Amsterdam, 509-518.

Ministerie van BZK (2012). Taalregelingen voor de BES-eilanden in de Nederlandse wet- en regelgeving (Ministerie van BZK, d.d. april 2012)

Morfologische Atlas van de Nederlandse Dialecten (MAND)

Muysken, P. (2010). Ethnolects as a multidimensional phenomenon, In: Norde, M. , de Jonge B en C. Hasselblatt (ed.), Language Contact: New perspectives, Amsterdam: Benjamins, 7–26.

Muysken, P. (2013). Ethnolects of Dutch. In: Hinskens F. en J. Taeldeman (red.), Language and Space: Dutch. Berlijn: De Gruyter / Mouton, 739-761.

Muysken, P. (2014). Diep in het Afrikaans. Gepubliceerd op 24 september 2014 op < http://stemmenvanafrika.nl/diep-in-het-afrikaans/>

Nederlandse Dialectenbank (Soundbites Meertens Instituut)

Neon Nederlands online (2008). Het Nederlands in de wereld: Suriname.

Neon Nederlands online (2008). Het Nederlands in de wereld: Caribisch gebied.

Nuffic (2010). Landenmodule Curaçao, St. Maarten en de BES-eilanden.

Ooms, M. en J. Van Keymeulen (2005). Vlaams-Brabants en Antwerps. (Taal in stad en land). Tielt: Lannoo.

Pauwels J.L. en Morren L. (1960). De grens tussen Brabants en Limburgs in België. In: Zeitschrift für Mundartforschung 27.2, 88-96.

Ponelis, F.A. (1993). The development of Afrikaans. Frankfurt: Peter Lang.

Provincie Fryslân (2011). De Fryske taalatlas. Friese taal in beeld.

Ramaekers, W. (1998). Mi, maak me geen eiers! Het algemeen Cités. In: Onze Taal 67(4), 95-95.

Rohof, T. (2012). Het Afrikaans is minder grappig dan je soms denkt. Gepubliceerd op 25 oktober 2012 op < http://stemmenvanafrika.nl/het-zuid-afrikaans-is-minder-grappig-dan-je-soms-denkt/>

Roots of ethnolects website (Meertens Instituut, Radboud Universiteit Nijmegen en NWO)

Ryckeboer, H. (1997). Het Nederlands in Noord-Frankrijk (Hugo Ryckeboer). Gent: Vakgroep Nederlandse Taalkunde.

Ryckeboer, H. (2013). A West Flemish dialect as a minority language in the north of France. In: F. Hinskens en J. Taeldeman (red.), Language and Space: Dutch. Berlijn: De Gruyter / Mouton, 782-800.

Ryckeboer, H. (2004). Frans-Vlaams. (Taal in stad en land). Tielt: Lannoo.

Salemans, B. en F. Aarts (2002), Maastrichts. (Taal in stad en land). Den Haag: Sdu Uitgevers.

Salverda, R. (2013). Between Dutch and Indonesian: Colonial Dutch in time and space. In: : F. Hinskens en J. Taeldeman (red.), Language and Space: Dutch. Berlijn: De Gruyter / Mouton, 800-821.

Smits, C. en J. Van Marle (2013). The Dutch language in the USA. In: Hinskens F. en J. Taeldeman (ed.) Language and Space: Dutch. Berlijn: De Gruyter/Mouton, 821-841.

Spoelstra J. (2013). De kleine Fries voor dummies. Amersfoort: BBNC Uitgevers

Steyn, J. (2014). Ons gaan ’n taal maak: Afrikaans sedert die Patriot-jare. Pretoria: Kraal.

Straattaal op NEON – Neerlandistiek Online, Freie Universität Berlin.

Stroop, J. (1998) Poldernederlands, waardoor het ABN verdwijnt. Amsterdam: Bert Bakker.

Stroop, J. Website Poldernederlands

Swanenberg, J. en C. Swanenberg (2003). Oost-Brabants. (Taal in stad en land). Den Haag: Sdu Uitgevers.

Syntactische Atlas van de Nederlandse Dialecten (SAND)

Taeldeman J. en F. Hinskens (2013). The classification of the dialects of Dutch. In: F. Hinskens en J. Taeldeman (red.), Language and Space: Dutch. Berlijn: De Gruyter / Mouton, 100-129.

Taeldeman, J. (1999). Het Gents. In: Kruijsen, J. en N. van der Sijs (red.), Honderd jaar stadstaal. Amsterdam/Antwerpen : Contact.

Taeldeman, J. (2001). De regenboog van de Vlaamse dialecten. In: M. Devos et al. Het taallandschap in Vlaanderen. Wetenschappelijke nascholing RUG 2000-2001, 1-15. (bron overzichtskaart)

Taeldeman, J. (2005). Oost-Vlaams. (Taal in stad en land). Tielt: Lannoo.

Taeldeman, J. (2013). East Flemish: Phonology. In: F. Hinskens en J. Taeldeman (red.), Language and Space: Dutch. Berlijn: De Gruyter / Mouton, 211-235.

Taeldeman, J. (2013). The southwestern dialect area: Phonology. In: F. Hinskens en J. Taeldeman (red.), Language and Space: Dutch. Berlijn: De Gruyter / Mouton, 150-174.

Taeldeman, J. en Hinskens, F. (2013). The classification of the dialects of Dutch. In: F. Hinskens en J. Taeldeman (red.), Language and Space: Dutch. Berlijn: De Gruyter / Mouton, 129-142.

Tijdschrift Veldeke, Limburgse dialect- en Naamkunde.

Tops, E. (2009) Variatie en verandering van de /R/ in Vlaanderen. Brussel: VUB Press.

Trudgill, P. (1983), On dialect. Social and geographical perspectives. Oxford: Blackwell.

Van Bezooijen, R. (2000). Een rondje dialect. Dialectonderzoek in breed perspectief. In: Bennis H. e.a. (red.), De toekomst van de variatielinguïstiek. Bundel artikelen aangeboden aan Jo Daan bij gelegenheid van haar negentigste verjaardag (Taal en Tongval).

Van Bezooijen, R. en R. van den Berg (2004). De Gooise R: Wie zit er wat in en waarom? In: Taal en Tongval, themanummer 17, 86-108.

Vandekerckhove R. (2009). wb! cva? wist mjon? De chattaal van Vlaamse tieners tussen ‘lokaal’ en ‘mondiaal’. In: De Tier V., Swanenberg J. en T. Van de Wijngaard (red.) Moi, adieë en salut. Groeten in Nederland en Vlaanderen. Groesbeek: Stichting Nederlandse Dialecten, 33-44

Vandekerckhove, R. (2013). Southwestern dialects today. In: F. Hinskens en J. Taeldeman (red.), Language and Space: Dutch. Berlijn: De Gruyter / Mouton, 194-211.

Van den Braak, J. (2002) Het verschijnsel straattaal: een verkenning. In: Respons 5, Mededelingen van het Meertens Instituut, 13-19.

Van der Sijs N. (2009). Het verhaal van het Nederlands. Een geschiedenis van twaalf eeuwen. Amsterdam: Bert Bakker

Van der Sijs N. (2014). Laat-me-er-dit-van-zeggen.Grammaticale bijzonderheden van het Surinaams Nederlands, In: Onze Taal, 11.

Van der Sijs N. en R. Willemyns (2009). Het verhaal van het Nederlands. Een geschiedenis van twaalf eeuwen. Amsterdam: Bert Bakker.

Van der Sijs, N. (2005). Wereldnederlands. Oude en jonge variëteiten van het Nederlands. Den Haag: Sdu.

Van der Sijs, N. (2010). Cookies, coleslaw and Stoops. The influence of Dutch on the North American Languages. Amsterdam: University Press.

Van der Sijs, N. (2010). Nederlandse woorden wereldwijd. Den Haag: Sdu Uitgevers.

Van der Wouden, T. (1998).Verboden op het werk te komen. Klein woordenboek van de Vlaamse taal- en andere eigenaardigheden. Enschede: Siwu Uitgevers.

Van Herk, G. (2012). What is Sociolinguistics? Chichester, U.K; Malden MA: Wiley-Blackwell.

Van Heuven, V e.a. (2010). De uitspraak van het hedendaags Nederlands in de Lage Landen. In: Fenoulhet J. en J. Renkema (red.), Internationale neerlandistiek: een vak in beweging, 183-209. Gent: Academia Press.

Van Keymeulen, J. (2003). Dialectwoorden verzamelen. Een praktische handleiding. (overdruk 7 uit: Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie 75 (2003); blz. 383-504.

Van Keymeulen, J. (2015), The dialect dictionary. In: Boberg, C., J. Nerbonne & D. Watts (ed.), Handbook of Dialectology. Wiley-Blackwell. 39-56.

Van Keymeulen, J., Keulen, R., Swanenberg, J., & Van de Wijngaard, T. (2007). Dialectlexicografie in de zuidelijke Nederlanden: een bibliografie van de regionale en plaatselijke woordenboeken. In: Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie 79, 449–490.

Van Meel, L. (2016). The roots of ethnolects. A sociophonological study in Amsterdam and Nijmegen. Utrecht: LOT Publications.

Van Rensburg, C. (2012). So kry ons Afrikaans. Pretoria: LAPA Uitgewers.

Van Rossem, C. (2013). Maternity visit on St. Thomas. Demographic information on the earliest stages of Negerhollands. In: Revue Belge de Philologie et d’Histoire / Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis, 91: 713-734.

Van Sluijs, R. (2013). Negerhollands. In: Michaelis, S., Maurer, P., Haspelmath, M. en Huber, M. (ed.), Survey of Pidgin and Creole Languages, Volume I: English-based and Dutch-based languages, 265-274. Oxford: Oxford University Press.

Vercoullie, J. (1885). Spraakleer van het Westvlaamsch Dialect. In: Onze Volkstaal 2, 3-47.

Verdoolaege, A. en J. Van Keymeulen (2013). Grammatica van het Afrikaans. Gent: Academia Press.

Vos, F. (1980). Van keurslijfjes en keesjes, bosschieters en lijfschutten: onze voorouders in Japan en Korea en het begin der Japanse en Koreaanse studiën in Nederland. Universitaire Pers: Leiden

Wardhaugh, R. (2006). An Introduction to Sociolinguistics. Oxford: Blackwell

Weijnen A.A. (2000). De betekenis van geografisch variantenonderzoek. In: H. Bennis e.a. (red.), De toekomst van de variatielinguïstiek. Bundel artikelen aangeboden aan Jo Daan bij gelegenheid van haar negentigste verjaardag (Taal en Tongval).

Weijnen, A. (1977). The value of the map configuration. Speciaal nummer van de Mededelingen van de Nijmeegse Centrale voor Dialect- en Naamkunde. Nijmegen.

Willemeyns, R. en W. Daniëls (2003). Het verhaal van het Vlaams: de geschiedenis van het Nederlands in de Zuidelijke Nederlanden. Antwerpen: Standaard Uitgeverij.

Willemyns, R. (2013). Afrikaans. In: Dutch. Biography of a language. New York: Oxford university press, 215-233.

Willemyns, R. (2013). Dutch. Biography of a language. Oxford University Press.