Sprekende woordkaarten

Met de geschreven vorm van een dialectwoord weet je vaak niet genoeg. Daarom is het interessant om ook eens de uitspraak te kunnen beluisteren.

Onderstaande afbeeldingen verwijzen je door naar kaarten waarbij geluidsfragmenten beschikbaar zijn. Klik op de aangeduide plaats. Bekijk wat het dialectwoord is dat op die plaats wordt gebruikt en luister hoe het wordt uitgesproken!