Aalscholver

De aalscholver is de grote, donkere zeevogel (tot 1 m) met witte kin en wangen, lange, donkergroene rug en korte poten. De aalscholver wordt vaak waargenomen rechtop, met half geopende vleugels in een soort adelaarshouding, terwijl hij zijn vleugels droogt. De vogel voedt zich vooral met paling. Er komen twee soorten aalscholvers voor aan de Vlaamse kust: de gewone aalscholver (Phalacrocorax carbo), die in moerasbossen broedt, en de kuifaalscholver (Phalacrocorax aristotelis), die op rotskusten broedt.