Afgeknotte strandgaper

De afgeknotte strandgaper is een ovale, tweekleppige schelpensoort (tot 7 cm groot) die zich in zandig slib tot 30 cm diep ingraaft, vooral in mondingen van rivieren. De afgeknotte gaper ademt en eet d.m.v. een lange buis, die nu en dan een modderfonteintje omhoog spuit. De schelp heeft een afgeknot achtereinde en is vuilwit-crème van kleur. De wetenschappelijke naam is Mya truncata. Aan de Westkust komt er een schelp voor die erg goed op de afgeknotte gaper lijkt, nl. de strandgaper (Mya arenaria), die vroeger gegeten werd. Vermoedelijk slaan de onderstaande dialectbenamingen van de Westkust ook op die tweede verwante schelp.

Foto afgeknotte strandgaper in het overzicht: Filip Nuyttens (Marinespecies.org).