Afrikaans

Die eerste vraag wat ek moes beantwoord…

Afrikaans

Meer info
 Zuid-Afrika. Geen transcriptie beschikbaar.
Dit is een opname van de Nederlandse Dialectenbank van het Meertens Instituut. Voor vragen in verband met rechten en privacy, lees de disclaimer.

Wie in Zuid-Afrika begroet wordt met “Goeiemôre! Hoe gaan dit?” denkt al snel dat ook Zuid-Afrikanen Nederlands spreken. Dat klopt niet. Ook de term ‘Zuid-Afrikaans’, naar analogie met de naam van het land, is geen juiste benaming. De taal die in Zuid-Afrika (onder andere) en in Namibië wordt gesproken en erg op het Nederlands lijkt – maar dus niet is – is het Afrikaans, een dochtertaal van het Nederlands. In deze opname legt de Zuid-Afrikaanse radiopresentator uit wat ‘het Afrikaans’ precies is.

Meer over het Afrikaans