Afrikaans

De taalsituatie op de universiteit van Stellenbosch
standaardafrikaans

Meer info
Opname: Prof. Ilse Feinauer, 27/05/2015, Universiteit Gent 

Afrikaans is de dochtertaal van het Nederlands die wordt gesproken in Zuid-Afrika, maar is daar zeker niet de enige taal. De Zuid-Afrikaanse grondwet erkent maar liefst 11 officiële talen: Zulu, Xhosa, Afrikaans, Noord-Sotho, Engels, Zuid-Sotho, Tswana, Venda, Ndebele, Tsonga en Swati. Alsof dat niet genoeg is, telt Zuid-Afrika daarnaast ook nog een heel aantal onofficiële talen, zoals de Khoi,- Nama- en San-talen. Het land is dus vanouds meertalig, maar als lingua franca worden vooral het Engels en het Afrikaans gebruikt. Ook in het hoger onderwijs zijn dat de twee talen waarin wordt gedoceerd en die ook hoe langer hoe meer tegenover elkaar komen te staan. In dit geluidsfragment licht prof. Ilse Feinauer van de Universiteit van Stellenbosch de taalsituatie op haar universiteit toe: de oude Afrikaanse universiteit ondergaat een steeds grotere verengelsing. Prof. Ilse Feinauer spreekt formeel Standaardafrikaans. 

Meer over het Afrikaans