Indisch Nederlands

“Indië is een mooi land”

ABN Indonesië

Meer info
 ABN Indonesië. Geen transcriptie beschikbaar.
Dit is een opname van de Nederlandse Dialectenbank van het Meertens Instituut. Voor vragen in verband met rechten en privacy, lees de disclaimer.

Indonesië, Nederlands-Indië of ‘de Oost’ was ooit een van de grootste en belangrijkste kolonies van Nederland. Veel Nederlanders gingen toen in Indonesië wonen en werken. Ze leefden er samen met de Indonesische bevolking, maar eigenlijk leefden de twee bevolkingsgroepen meer naast elkaar. De ‘inlanders’ werkten veelal als bedienden of arbeiders voor de rijke Nederlanders. Dat onderscheid kon je ook horen: Nederlands was de taal van de kolonialen en de Indische elite; de lagere klassen spraken Maleis en Portugees. De Nederlanders zetten in de Oost vooral in op handel en winst en hadden weinig interesse in het verspreiden van hun taal en cultuur in de kolonie. Dat heeft ervoor gezorgd dat toen de Nederlanders wegtrokken uit de Indonesische archipel, met hen ook hun taal er snel verdween.

Meer sporen van het Nederlands