Nederlands in de Verenigde Staten

“Ik like die Hollandse psalmen”

Nederlands in de Verenigde Staten

Meer info?
1994 – Harrison, Michigan, USA. Geen transcriptie beschikbaar.
Dit is een opname van de Nederlandse Dialectenbank van het Meertens Instituut. Voor vragen in verband met rechten en privacy, lees de disclaimer.

Halverwege de negentiende eeuw trok een grote golf emigranten vanuit Vlaanderen en Nederland naar de Verenigde Staten. De landverhuizers deden dat vooral uit economische en religieuze redenen en vestigden zich in verschillende steden in de Midwest. In pakweg 1950 was het dan ook niet zo ongewoon om in staten als Michigan, Iowa en Wisconsin Nederlands te horen. De emigranten wisten hun taal enkele generaties te bewaren, maar ondertussen is het Nederlands er zo goed als verdwenen, op een aantal gevallen na van enkele oude Amerikanen die nog een soort Amerikaans-Nederlands spreken.

De man in de opname zegt zijn Nederlands te hebben geleerd in de kerk, door de psalmen te zingen. Ook de opnameleider legt uit dat hij om Nederlandstaligen te vinden in Amerika, steeds langsgaat bij de plaatselijke dominee van de Gereformeerde Kerk. Nederlanders die emigreerden naar de Verenigde Staten, waren dan ook vaak protestanten die hun thuisland verlieten uit onvrede met de liberale theologie van de Nederlandse Hervormde Kerk.

Meer sporen van het Nederlands