Rehoboth

Afrikaans in Namibië

Nummer 1

Meer info

’n opname van ’n manlike hoërsckoolleerder. Die opname is in die dorp Rehoboth gemaak.

Geen transcriptie beschikbaar

In de stad Rehoboth in Centraal-Namibië, woont een grote groep afstammelingen van Nederlanders uit de Kaapkolonie en vrouwen van de inlandse Afrikaanse stammen. In de tweede helft van de negentiende eeuw lieten ze Zuid-Afrika achter zich en vestigden ze zich in Namibië. Gezien de gemengde afkomst van de bevolkingsgroep, worden ze vaak Basters genoemd: de Rehoboth Basters. In hun nieuwe thuisland stichtten de Basters de Vrije Republiek Rehoboth, met een eigen grondwet en leider, de Kapitein. Hoewel hun onafhankelijkheid niet officieel erkend wordt, blijven de Rehoboth Basters zichzelf beschouwen als een aparte gemeenschap.

Voor de onafhankelijkheid van Namibië in 1990 kende het land 3 officiële talen: Afrikaans, Engels en Duits. Tegenwoordig is enkel het Engels de officiële taal van Namibië, maar worden er in de praktijk nog tal van Afrikaanse (Bantu- en Khoesatalen) en Europese (Afrikaans, Portugees, Duits) talen gesproken. De Rehoboth Basters spreken hun eigen Afrikaans dialect. Aangezien het Afrikaans een dochtertaal is van het Nederlands, kunnen Nederlandstaligen deze Basters aan de andere kant van de wereld dus zonder veel problemen begrijpen!