Surinaams Nederlands

De Surinamers in Nederland

Surinaams Nederlands

Meer info
Opname van prof. Zwinner Suriname (ABN + Surinaams) (Surinaams Maleis?). Geen transcriptie beschikbaar.
Dit is een opname van de Nederlandse Dialectenbank van het Meertens Instituut. Voor vragen in verband met rechten en privacy, lees de disclaimer.

In 1975 werd Suriname een onafhankelijke republiek. Daarvoor was het een kolonie en vanaf december 1954 een autonoom rijksdeel van het Koninkrijk der Nederlanden. De officiële taal in Suriname is daarom vanouds het Nederlands, hoewel er door de verschillende  etnische groepen in het land nog veel andere talen worden gesproken. Door die officiële status is het Nederlands in Suriname de taal van het onderwijs, het bestuur en het openbare leven.

Het Nederlands dat in Suriname gesproken wordt, klinkt anders dan in België en Nederland. Het Surinaams Nederlands wordt dan ook beschouwd als een nationale variëteit van het Nederlands, net zoals het Belgisch Nederlands en het Nederlands Nederlands dat zijn. Geen aparte talen dus, maar wel ‘soorten’ Nederlands met een eigen norm (al heeft die Surinaamse norm nog geen officieel karakter). Die eigen kenmerken van het Surinaams, op het vlak van grammatica, uitspraak en lexicon, hoor je ook in de opname uit de Nederlandse Dialectenbank van het Meertens Instituut. Een Surinaamse heer vertelt waarom zoveel Surinamers naar Nederland emigreerden.

Meer over het Surinaams Nederlands