Belgisch Nederlands

Great Barrier Reef

great barrier reef BN

Lees de tekst terwijl je luistert
 SYDNEY – De Australische regering heeft vandaag een plan ontvouwd om van het Great Barrier Reef het best beschermde koraalgebied ter wereld te maken. Een derde van de uitgestrekte koraalriffen is voortaan verboden gebied voor de commerciële visserij. Ook het varen door het gevoelige ecosysteem wordt beperkt. Momenteel is maar 4,6 procent van het 345.000 vierkante kilometer tellende natuurgebied beschermd tegen vervuiling door schepen en overbevissing. Het Great Barrier Reef is de belangrijkste toeristische attractie van Australië en bestaat uit ongeveer 2.900 koraalriffen en negenhonderd eilanden en telt 1.500 soorten vis. Het Great Barrier Reef strekt zich 2.000 kilometer lang uit voor de oostkust. Wetenschappers spreken over het grootste levende organisme ter wereld. De Verenigde Naties bestempelden het gebied tot werelderfgoed. (De Standaard 03/12/2003, voorgelezen door een Belgische- NEON, Nederlands Online, Vrije Universiteit Berlijn)

Het Belgische journaal klinkt anders dan dat in Nederland. Dat komt omdat er in beide landen een nationale variëteit wordt gesproken van dezelfde taal, twee ‘soorten’ Nederlands zeg maar: Belgisch Nederlands (BN) en Nederlands Nederlands (NN). In beide gevallen gaat het om standaardtaal en niet om een regionale, spreektalige variant. In België en Nederland heerst er gewoon een andere norm voor welke woorden, uitspraakkenmerken, grammaticale constructies enz. tot de standaardtaal behoren en welke niet.

Verschillen tussen het BN en het NN zijn er op alle vlakken: woordenschat, uitspraak, woordvorming en zinsbouw. In dit fragment hoor je vooral uitspraakkenmerken van het BN, zeker in vergelijking met het gelijkaardige fragment uit Nederland.

  • Belgen spreken met een zachte g (gebied)
  • Belgen diftongeren lange klanken niet, ze maken er dus geen tweeklanken van zoals Nederlanders. In dit fragment klinken de echte tweeklanken zelfs ook erg vlak (Australische, ontvouwd)
  • Belgen spreken de z en de v stemhebbend uit, dus niet als een s en een f zoals Nederlanders (verboden)
  • Woorden die eindigen op –tie spreken Belgen uit als “-sie” (naties)
  • De Vlaamse r klinkt anders dan de Nederlandse. In dit fragment hoor je een duidelijke tongpunt-r (beschermde, derde)

Lees meer