Gesproken Corpus van de zuidelijk-Nederlandse Dialecten

Naar het GCND

Over het GCND

Wat is het GCND?
Het Gesproken Corpus van de zuidelijk-Nederlandse Dialecten (GCND) is een taalkundig geannoteerd pilootcorpus gebaseerd op een bestaande collectie van dialectopnames uit de jaren 60 en 70. Het corpus voorziet een met het geluid gealigneerde transcriptie in twee lagen, één dichter bij het dialect en één dichter bij de standaardtaal, die voorzien zijn van tags voor part-of-speech-tags en syntaxis. Het doel van het corpus is om grootschalig onderzoek naar bijzonderheden van de zuidelijk-Nederlandse dialecten mogelijk te maken. 

Meer weten?
  • Ghyselen, A.-S., Van Keymeulen, J., Farasyn, M., Hellebaut, L., & Breitbarth, A. (2020). Het transcriptieprotocol van het Gesproken Corpus van de Nederlandse Dialecten (GCND). BULLETIN DE LA COMMISSION ROYALE DE TOPONYMIE & DIALECTOLOGIE (PRINTED) = HANDELINGEN VAN DE KONINKLIJKE COMMISSIE VOOR TOPONYMIE & DIALECTOLOGIE, 92, 83–115.
  • Van Keymeulen, Jacques, Veronique De Tier, Anne Breitbarth, Anne-Sophie Ghyselen & Melissa Farasyn. 2019. “Het Dialectologische Corpus ‘Stemmen Uit Het Verleden’ van de Universiteit Gent.” Volkskunde 120 (2): 193–204.
  • Breitbarth, Anne, Melissa Farasyn, Anne-Sophie Ghyselen & Jacques Van Keymeulen. 2020. “Het Gesproken Corpus van de zuidelijk-Nederlandse Dialecten”. Handelingen van de Konkinklijke Zuid-Nederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis (KZM) LXXII: 23–38.
  • Ghyselen, Anne-Sophie, Anne Breitbarth, Melissa Farasyn, Jacques Van Keymeulen & Arjan van Hessen. 2020. “Clearing the Transcription Hurdle in Dialect Corpus Building: The Corpus of Southern Dutch Dialects as Case-Study.” Frontiers in Artificial Intelligence 3:10. doi: 10.3389/frai.2020.00010.
  • Breitbarth, Anne, Melissa Farasyn, Anne-Sophie Ghyselen, Liliane Haegeman, and Jacques Van Keymeulen. “Ge Had Dien Een Keer Moeten En Zien! Neue Erkenntnisse Zum Gebrauch Der Partikel En Im Gesproken Corpus van de (Zuidelijk- )Nederlandse Dialecten.” In Syntax aus Saarbrücker Sicht 5: Beiträge der SaRDiS-Tagung zur Dialektsyntax, red. Anne-Kathrin Balo & Augustin Speyer. Sonderheft Zeitschrift Für Dialektologie Und Linguistik.