Tussentaal

Definitie

Tussentaal is de benaming voor de algemene, informele omgangstaal in Vlaanderen. Deze vorm van taalgebruik wijkt af van het ‘Algemeen Nederlands’ omdat hij ook niet-standaardtalige elementen bevat (ge, boekske,…), maar is ook geen dialect omdat echte dialectwoorden en dialectklanken (errebees, zieëre,…) achterwege blijven. Het is een informele taalvorm die gesitueerd kan worden tussen de dialecten/regiolecten en de standaardtaal.

Ook in Nederland bestaan er vlotte, meer informele varianten van de standaardtaal. De omgangstaal, zoals ze daar wel eens wordt genoemd, is een spreektaalversie van de standaardtaal met enkele eigen kenmerken (bv. ik heb zoiets van…) die afwijken van de geschreven taal. Toch liggen de informele variëteiten in Nederland dichter bij de Nederlandse standaardtaal dan de tussentaal in Vlaanderen en worden ze daarom ook meer aanvaard als vlotte spreektaal.

Kenmerken van tussentaal

dialect, standaardtaal en tussentaal

Meer over tussentaal