Woord

Welkom op het woordloket. Hier kan je dialectwoorden opzoeken in drie grote online dialectwoordenboeken:  het Woordenboek van de Vlaamse dialecten (WVD) met dialectwoordenschat uit West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Zeeuws-Vlaanderen en Frans-Vlaanderen, het Woordenboek van de Limburgse dialecten (WLD) met de Limburgse dialectwoordenschat en het Woordenboek van de Brabantse dialecten (WBD) met de dialectwoordenschat uit Noord-Brabant, Antwerpen en Vlaams-Brabant. Daarnaast is er ook nog de Woordenbank van de Nederlandse dialecten (WND) met gedigitaliseerde lokale en regionale dialectwoordenboeken uit heel Vlaanderen en Zeeland. In de elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND) kunnen lokale en regionale dialectwoordenboeken uit Nederland gevonden worden.

Op zoek naar de herkomst van een woord? Neem dan eens een kijkje in het Woordenboek der Nederlandse taal (WNT), een beschrijvend historisch woordenboek met het Nederlands vanaf 1500 en in de Etymologiebank,een online database met etymologische publicaties.

Geïnteresseerd in de fonologie van bepaalde dialecten? Ga dan naar de Reeks Nederlandse Dialectatlassen (RND) waar meer dan duizend dialectzinnen fonetisch getranscribeerd zijn.