Etymologiebank

Zoek in de etymologiebank

Over De Etymologiebank

Geschiedenis en opzet

De website etymologiebank.nl is in januari 2010 opgezet door Nicoline van der Sijs, als vervolg op het vierdelige Etymologisch woordenboek van het Nederlands (EWN). Het doel van de website is om alle belangrijke etymologische naslagwerken van het Nederlands aan te bieden op één centraal punt en in chronologische volgorde: van de recentste publicaties tot de oudste. Zo kunnen geïnteresseerde taalliefhebbers de herkomst van Nederlandse woorden opzoeken op de website. Daarnaast is etymologiebank.nl bedoeld als onderzoeksinstrument voor etymologen en andere taalkundigen: op etymologiebank.nl kunnen zij in één oogopslag alle informatie over een woord, woorddeel of uitdrukking vinden en zo betekenisontwikkelingen, klankveranderingen enz. op het spoor komen.

Sinds de eerste release in november 2010 is informatie uit meer dan vijfentwintig woordenboeken beschikbaar. In de volgende releases zullen stapsgewijs nieuwe woordenboeken aan de etymologiebank worden toegevoegd. De bedoeling is dat etymologiebank.nl uitgroeit tot een forum voor iedereen die is geïnteresseerd in de etymologie van Nederlandse woorden.

Nicoline van der Sijs (samensteller) (2010), Etymologiebank, op http://etymologiebank.nl/

Werken in de Etymologiebank
  • In de Etymologiebank zijn een aantal etymologische standaardwerken opgenomen zoals het Etymologisch Woordenboek van het Nederlands (EWN), het Nederlands Etymologisch Woordenboek van J. de Vries, het Van Dale Etymologisch Woordenboek  …
  • Daarnaast bevat de verzameling een heleboel thematische woordenboeken bijvoorbeeld over vogelnamen en hun betekenis, geoniemen en eponiemen enz.
  • Ook etymologische woordenboeken die zich beperken tot een bepaalde dialectgroep of een variëteit van het Nederlands zijn opgenomen in de woordenbank: Zeeuws, Surinaams-Nederlands ,…
  • Ten slotte zijn ook twee idioomwoordenboeken beschikbaar via de Etymologiebank, waarin je allerlei spreekwoorden, uitdrukkingen en gezegden kan opzoeken.

Een volledige lijst  van de werken in de woordenbank vind je hier.