Woordenbank van de Nederlandse Dialecten

Zoek in de woordenbank

Over de woordenbank

Geschiedenis en opzet

De Woordenbank van de Nederlandse dialecten (WND) is een database met verschillende lokale en regionale dialectwoordenboeken uit Vlaanderen en Zeeland. De Woordenbank werd het leven ingeroepen door de organisatie ‘Variaties vzw. Koepelorganisatie voor Dialecten en Oraal Erfgoed in Vlaanderen’ met als bedoeling de bestaande alfabetische dialectwoordenboeken bijeen te brengen in een online doorzoekbare database. Daartoe moesten alle woordenboeken gestandaardiseerd worden: d.i. de dialectische trefwoorden werden vernederlandst (bijv. dialectisch trefwoord poat > vernederlandst trefwoord puit) en vertaald naar het A.N. (bijv. dialect puit > A.N. kikker). Dat zeer tijdrovende werk wordt voor een zeer groot deel uitgevoerd door vrijwilligers en is nog lang niet af. De database is te raadplegen op www.woordenbank.be, en is nu ook beschikbaar via het dialectloket. Toen het Meertens Instituut (Amsterdam) naderhand met een gelijkaardig project begon, werd afgesproken dat zij zich zouden beperken tot de dialectwoordenboeken die in Nederland zijn verschenen (zie: http://www.meertens.knaw.nl/dialectwoordenboeken/).

Het project ging van start met een krediet van de ministerie van Cultuur en werd naderhand gesubsidieerd door een aantal provinciebesturen.

Zoekmogelijkheden

In de woordenbank kan men kiezen om te zoeken in alle woordenboeken, in een aantal woordenboeken, in één woordenboek of per provincie. Er zijn verschillende zoektermen mogelijk:

  • origineel trefwoord (bijv. kiekves)
  • vernederlandst trefwoord (bijv. kikvors)
  • A.N.-zoekterm (bijv. kikker)
  • vrije tekst

De database is nog steeds in opbouw, maar bevat nu al vele honderdduizenden woorden. Ze heeft naast een taalkundige ook een grote etnografische waarde. In dialectwoordenboeken wordt via de woordenschat immers het hele volksleven beschreven.