Taalkaarten

Om de vele gegevens van dialectologische enquêtes systematisch te ordenen en om ze overzichtelijk weer te geven, tekenen dialectologen taalkaarten. Op zulke kaarten ontdek je immers gebieden waarin dezelfde of net verschillende woorden, klanken of grammaticale constructies voorkomen. Hoe zulke kaarten tot stand komen en hoe je ze precies interpreteert, leer je hier.

Hieronder ontdek je een aantal kaarten en kaartenreeksen. Ze worden telkens vergezeld door iets meer uitleg over de herkomst  en vaak ook door een etymologisch artikel over de belangrijkste woorden op de kaart. Om je beter te situeren kan je de kaarten vergelijken met het overzichtskaartje hieronder.

Meer kaarten? Neem ook eens een kijkje in de kaartenbank van het Nederlandse Meertens Instituut.

kaart3